fbpx

VEELGESTELDE VRAGEN

Vaak zijn mensen meer geinteresseerd wie er achter een boodschap zit dan in de boodschap zelf. Wij hebben er voor gekozen om de boodschap voor zichzelf te laten spreken en om later pas zelf bekend te worden. Vanaf het begin was het de bedoeling om bekend te maken wie we zijn. Degenen die tegen onze boodschap zijn proberen de aandacht van onze boodschap af te leiden.

  1. Ons volk informeren wat de voordelen zijn van een nauwere samenwerking met Nederland.
  2. Een petitie laten tekenen door diegenen die voorstander zijn van meer samenwerking met Nederland.
  3. Curacaoenaars ondersteunen in hun ontwikkeling door concrete acties.
  4. Einddoel: bereiken dat Curacaoenaars de zelfde rechten hebben als inwoners van Nederland.

Stichting Akshon Awor is wettelijk opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wij willen nu aktie om veranderingen in de niet functionerende Curacaosche staatrechtelijke struktuur te bereiken.

Stichting Akshon Awor wil dat er meer controle komt op de overheid en dat het verspillen van geld stopt. Wij geloven in meer samenwerking met Nederland.

Curacao heeft zelfbeschikkingsrecht. Wij beslissen zelf over onze toekomst. Als wij besluiten dat we volwaardige gemeente willen worden moet Nederland dit accepteren. Wij willen op termijn dezelfde rechten als inwoners van Nederland. Wij zijn klaar om hier een rol in te spelen.

Autonomie betekent dat je in staat bent om je eigen verantwoordelijkheden te dragen. In het jaar 2010 heeft Nederland onze schuld van 4.000.000.000 gesaneerd., waardoor er nog slechts 1.300.000.000 resteerde. Ondanks dat we onszelf autonoom noemen is het ons sinds 2010 NIET 1 KEER GELUKT OM IN DE PLUS TE BLIJVEN. Erger nog, tussen 2001 en 2018 was het begrotingstekort van Curacao meer dan 100.000.000 per jaar (100 miljoen). Met een totaal van meer dan 800.000.000 (800 miljoen). Tevens hebben ook de sociale fondsen en overheids n.v.’s met alsmaar oplopende verliezen te kampen.

Er zijn nog geen cijfers bekend over 2019 maar dat was een jaar met nog grotere tekorten dan voorgaande jaren door onder meer de crisis bij de raffinaderij. En als gevolg van Covid zal 2020 nog erger worden. Dit brengt ons nu naar een totale schuld van meer dan 3.000.000.000 (3 miljard) en niemand weet hoeveel de Covid crisis nog extra zal gaan kosten.

Het is waarschijnlijk dat we de Covid crisis nog vele jaren zullen voelen. Dus al met al zijn we slechts in naam autonoom.

We kunnen stellen dat autonomie niet functioneert. Armoede is gegroeid en basistaken van de overheid zoals zorg, onderwijs, en overheidsfinancien zijn in gevaar terwijl er geen plan is waarmee we uit deze kritieke situatie kunnen komen. Wij denken dat we geen tijd meer moeten verliezen maar dat er verandering moet komen om mensen die in kritieke nood verkeren te helpen en te zorgen dat we op lange termijn vooruit gaan. Een ding is zeker: als we er op vooruit willen gaan moeten we investeren en moet onze productiviteit omhoog. Wij zijn er van overtuigd dat Nederland ons hiermee kan helpen.

Nee. Stichting Akshon Awor bestaat uit bezorgde inwoners van Curacao die willen dat Curacao vooruit gaat en wij staan er voor dat onze inwoners zo snel mogelijk de zelfde rechten krijgen als de inwoners van Nederland. Zij die beweren dat Nederland achter onze Stichting zit tonen een gebrek aan respect voor inwoners van Curacao die legitiem van mening zijn dat er een verandering in het beleid van ons land moet komen en negeren hiermee hetgeen veel mensen willen. En we wonen in een vrij land waar een lek het echt heeft om zijn mening te uiten. Curacao is een Nederlands land en Stichting Akshon Awor schaamt zich hier niet voor. Integendeel, wij zijn blij dat Curacao onderdeel is van het koninkrijk.

 Wij kunnen het maar niet alleen. Ons kunnen is niet het grootste probleem maar het relatief kleine aantal mensen van 160.000. Wereldwijd zie je geen landen met minder dan 500.000 inwoners floreren. Zeker niet degenen zonder natuurlijke hulpbronnen. Kan je er 3 noemen? De kosten om een kleine bevolking de basisvoorzieningen zoals stroom, water, zorg, scholing, wegenonderhoud, politie en douane te bieden zijn te hoog voor het aantal werknemers en bedrijven die dit moeten dragen. Integendeel, in deze onzekere tijden is het beter om de stabiliteit te zoeken van een groter verband, in dit geval Nederland en zelfs de Europese Unie.

We leven nu in andere tijden waarin duidelijk is dat we het niet zelf kunnen. Corona crisis en de opwarming van de aarde met als gevolg wereldwijde klimaatverandering leiden tot een nationale crisis. Drastische veranderingen (het afbouwen van fossiele brandstoffen) en wereldwijde onrust, ook dichtbij ons in de buurt, leiden tot meer onzekerheid dan ooit. We moeten een richting inslaan die ons in het heden en in de toekomst dient. Niet in het verleden.

Dit kan je niet met Curacao vergelijken. Engeland is een groot land met natuurlijke hulpbronnen. Realistisch gezien zijn onze opties gelimiteerd. We moeten kiezen voor wat het beste voor ons is gezien onze schaalgrootte. We hebben veel armoede en de meerderheid wil de armoede niet zien groeien alleen maar zodat we kunnen pretenderen dat we autonoom zijn.

 We willen op het niveau van Nederland leven maar we willen op Caribisch niveau produceren. Om het hoofd boven water te houden en om uit deze ellende te raken moeten we bereid zijn offers te brengen. Om internationaal te concurreren moeten we aan onze discipline, productiviteit en service  werken. We moeten in onderwijs investeren op alle niveaus, ook voor volwassenen. Om dit te doen, hebben we bovenal fondsen nodig. We moeten hard werken en ons aan afspraken houden. Er moeten maatregels komen tegen diegenen die misbruik maken van hun arbeidsvoorwaarden (ziek melden zonder ziek te zijn, corruptie). Of diegenen die hun werk gewoonweg niet goed doen maar die vinden da ze toch betaald moeten worden. En tenslotte moeten we ook een eind maken aan de buitenpropotionele salarissen bij Overheids NV’s welke ons eilandje niet kan betalen. En er moet vooral hard opgetreden worden tegen de corruptie die onze vooruitgang kapot maakt.

Slavernij was een tijd dat een groep mensen niet vrij was. God zij dank is dat in het verleden. Dat wil niet zeggen dat we al zijn waar we moeten zijn. Maar, we moeten onze blik op de toekomst richten. We leven in een democratisch land. We willen dat er spoedig geen verschil meer is tot inwoners van Curacao en inwoners van Nederland. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk gelijke rechten (en plichten) te krijgen als de inwoners van Europa. We realiseren ons dat dit een zwaar onderhandelingsproces van jaren zal worden en dat dit in fases zal gaan, maar het einddoel is dat we de zelfde rechten als inwoners van Europa krijgen.

Heel veel mensen hebben familie en relaties met Nederlanders op Curacao en in Nederland. Veel families zijn meer en meer van gemixt ras. Curacao is niet van iemand met een bepaalde kleur, niet licht en niet donker. We moeten onze huidskleur niet laten bepalen wie we vertrouwen, met wie we omgaan noch hoever we komen. En bovenal, we zijn GEEN slaaf we moeten ons nooit meer slaaf voelen. Veel mensen boeien zichzelf met mentale slavernij en dit hindert ze om vooruit te kijken en te gaan. Het is belangrijk om je verleden te kennen, maar weet dat je verleden niet je toekomst bepaald. Bevrijd jezelf van mentale slavernij. Er zijn zowel goede als slechte Curacaoenaars als goede en slechte Nederlanders. Sterker, we moeten meer voordeel halen uit de relatie met Nederland, een van de meest ontwikkelde landen ter wereld met veel middelen en open staan om van ze te leren. Om dit te bereiken moeten we ook leren om ons aan afspraken te houden. We onderhandelen voor ons en Nederland voor Nederland. Dat betekent niet dat ze onze vijand zijn of dat ze ons iets slechts wensen. We moeten leren om zakelijk met Nederland om te gaan zonder emotioneel te worden en elke keer aan het verleden te denken.

Het is waar dat Nederland niet altijd zijn woord is nagekomen. Zo vindt Nederland ook dat wij in het verleden onze afspraken niet zijn nagekomen. Want vaak hebben we beloftes gedaan maar hebben we het niet uitgevoerd. En net daarom staan wij als Stichting voor een relatie waar er uiteindelijk geen verschil is tussen onze rechten en plichten en die van inwoners van Nederland. We moeten scherp blijven. Nederland onderhandelt hard en ze hebben meer middelen dan wij hetgeen onderhandelingen altijd moeilijk maakt. Daarom moeten we tot waterdichte afspraken komen waar Nederland niet makkelijk onderuit kan. Aan de andere kant moeten wij ook afspraken nakomen en proberen Nederland niet als vriend noch als vijand te zien maar als een partner waar wij onze afspraken mee nakomen en zij hun afspraken nakomen.

 Bonaire is vooruit gegaan terwijl Curacao achteruit is gegaan. 3 % werkeloosheid. Jaarlijkse economische groei. Beter toezicht op de afgevaardigden. De grote meerderheid van het volk is tevreden met de veranderingen. Het proces is nog lang niet klaar en moet verder ontwikkelen. Elke ontwikkeling komt met opofferingen maar uiteindelijk zijn ze er op vooruit gegaan.

 Op Bonaire is het een proces in wording. Er zijn dingen die nog niet zijn zoals ze moeten zijn er verbetering behoeven. Vooral armoe onder ouderen veroorzaakt door de prijsstijging na de Dollarisatie. In zekere zin is Bonaire te snel gegroeid en met een relatief kleine Bonairiaanse bevolking (veel kleiner dan Curacao), vormen nu relatief veel niet-Bonairianen deel van hun bevolking. Bonaire moet verder strijden om te verbeteren wat er niet goed is. En Curacao moet hiervan leren en niet dezelfde fouten maken.

Like en Share onze Facebook posts. Als je denkt dat je op andere manieren kan bijdragen kan je on een private message via Facebook sturen. We willen workshops voor mensen bieden om hun capaciteiten te verbeteren. Als je klaar bent om een workshop te geven om je kennis te delen met anderen om ze vooruit te helpen neem alstublieft contact met ons op.